Obchodní podmínky

Storno podmínky:

Zruší-li zákazník objednané služby, zajistí si náhradníka, nebo zaplatí CA BLAHO storno poplatek, a to:

10 % z ceny objednaných služeb dříve než 30 dnů před termínem

30 % z ceny objednaných služeb dříve než 14 dnů před termínem

60 % z ceny objednaných služeb dříve než 3 dny před termínem

100 % z ceny objednaných služeb později než 3 dny před termínem